Hur farligt är det att andas in lustgas?

Dikväveoxid har använts som partydrog sedan slutet av 1800-talet. Det är mest populärt i Storbritannien och förekommer på många festivaler i Europa. Enligt Global Drug Survey är det den sjunde mest populära drogen i de 50 länder som var med i undersökningen. Här testar nederländska Drugslab kväveoxid:

Är gräddsifonpatroner med N20 farliga?

Gräddsifoner används vanligtvis till matlagning och gasen är under tryck i patronerna vilket innebär att de måste öppnas i en sifon, för annars läcker gasen ut i omgivningen. Patronerna blir iskalla efteråt och det är möjligt att få kylskador på grund av detta.

Folk som inhalerar lustgas direkt från patroner och "N2O crackers" får ibland kylskador på läpparna och i munnen, detta är den främsta orsaken till att personer som inhalerar lustgas använder ballonger. De som inhalerar lustgas under en längre tid får brist på vitamin B12, som finns i kött och vitaminpiller. En brist på vitamin B12 kan på lång sikt resultera i nervskador, något sådant fall har emellertid aldrig dokumenterats.

Har det hänt att någon dött av att inhalera lustgas?

Ett fåtal personer har dött av kvävning efter att ha förlorat medvetandet medan munnen och näsan var anslutna till en slang eller kirurgisk mask, eller då en påse innehållande dikväveoxid placerats över huvudet. Om N20 inhaleras från ballonger är risken för kvävning obefintlig. Kroppen blir bedövad och förvirrad vilket innebär en risk för fallskador.