Lustgas - Köp lustgas patroner och lustgas tuber

Lustgas patroner och lustgas tuber. Köpa lustgas på Lust-gas.se. Vi har lustgas, koldioxid, kväve och helium för olika ändamål. Vi har alltid bra priser, snabb leverans och 4,4 utav 5 stjänor på Trustpilot! Lust-gas.se är Sveriges största återförsäljare av lustgas online. Du kan köpa billig lustgas till gräddsifoner och köpa lustgastub och stora lustgas tuber för anslutning till gräddsifon eller till industrimaskiner. Vi är specialiserade på nischmarknaden för lustgas, men erbjuder även koldioxid för ölbryggning, koldioxid för bubbelvatten, kväve för Nitro Coffee och argon för vinkonservering.
Se alla produkter här.

Vad är lustgas?

Köp lustgas patroner och lustgastuber. Vad är lustgas och vad används lustgas till? Nitrous oxide heter dikväveoxid på engelska och det kemiska namnet är N2O dikväveoxid. Här kan du se lustgaspatroner och lustgastuber som främst används i sifonflaskor.

Lustgas (N2O) vad är det?

Lustgas är en gas med det kemiska namnet dikväveoxid och kemisk formel N2O. Lustgas är en oxiderande molekyl, vilket innebär att den inte är brandfarlig, men den kan oxidera andra molekyler. På engelska kallas lustgas nitrous oxide, och gasen förekommer naturligt i hela naturen. Underjordiska mikroorganismer producerar lustgas genom denitrifikation, vilket är en process där de reducerar nitrat och nitrit till N2 (kvävgas) eller N2O (lustgas).

Vad används lustgas till?

Lustgas används för många olika ändamål.

Lustgas patroner till gräddsifoner
Den mest kända användningen är i gräddsifoner, men används även i stor skala som drivkraft för maskiner inom catering, köksindustrin och för kommersiell produktion.

De internationella cateringmärkena som Mosa och iSi producerar sifonflaskor av mycket god kvalitet. Mosa och iSi sifonflaskor är därför väldigt vanliga i Sverige, men deras lustgas patroner är premiumprissatta och de hävdar själva att man bara kan använda deras patroner i deras egna sifonflaskor. De gör detta för att de vill sälja fler av sina dyra patroner till sina befintliga kunder. Men sanningen är att kunderna lika gärna kan köpa våra billiga märke Eurowhip lustgas patroner och därmed spara 50%-60%.

Används hos tandläkaren eller vid förlossningar

Lustgas har en lugnande smärtstillande effekt vid inandning, varför tandläkare, läkare och barnmorskor använder det till patienter. De använder dikväveoxid godkänd för medicinskt bruk och i kombination med syre.

Lustgas Nitro i bilar
Lustgas används bland annat för att oxidera förbränning av bensin i bilar. Det används särskilt av mekaniker eftersom man måste veta hur det fungerar i praktiken.

Lustgas för att oxidera bränsle i raketer
På grund av den oxiderande effekten används N2O även i raketer för att oxidera bränslen.

Hur bildas lustgas?

Lustgas produceras genom att försiktigt värma upp ammoniumnitrat i fast form. Detta omvandlar ammoniumnitratet till vattenånga (H2O) och lustgas (N2O). Gasen kyls och vattenångan kondenseras i ett rör så att du bara har lustgasen kvar. Lustgas leds sedan vidare till en sluten behållare som försluts. Processen är en enkel kemisk process, vilket gör lustgas mycket billig att tillverka kommersiellt.

Lustgas är en kraftfull växthusgas

Koldioxid (CO2) är den mest kända växthusgasen eftersom den är mycket vanlig. Men få människor vet att metan är 25 gånger och lustgas är 298 gånger kraftfullare än koldioxid. För att jämföra olika växthusgaser använder forskarna termen CO2-ekvivalenter (CO2e). Koldioxid (CO2) har en CO2-ekvivalent på 1. Metan (CH4) är 25 gånger starkare än koldioxid och har därför en CO2-ekvivalent på 25, medan lustgas är den absolut starkaste växthusgasen med en CO2-ekvivalent på 298. Detta innebär att växthuseffekten av att släppa ut 1 kg lustgas i atmosfären motsvarar utsläppet av 298 kg koldioxid. På lust-gas.se ser vi detta som ett jätteproblem, då vi säljer billiga lustgas produkter, men också ett generellt problem i branschen – men vi har en lösning. Vi har som mål att vårt företag ska vara CO2-neutralt till 2030. Det ska vi göra genom att omorganisera produktionen, samt genom att köpa in CO2-kvoter inom EU – motsvarande den mängd våra produkter släpper ut.

De Dolda Farorna med Rekreationell Användning av N2O

En varning till allmänheten om riskerna med att inhalera N2O gas för rekreationella ändamål.

Är Lustgas farligt?

Lustgas är en färglös, icke brännbar gas med en något söt lukt och smak. Inom medicin används den som ett bedövningsmedel och smärtstillande medel. Men inom cateringindustrin finns den vanligtvis i gräddsifoner. Tyvärr har till ett populärt val bland rekreationella droganvändare.

De Omedelbara Riskerna

En av de mest omedelbara farorna med att inhalera N2O är risken för fysisk skada. Gasen kan orsaka yrsel och försämra omdömet, vilket leder till fall och efterföljande skador. Användare kan befinna sig i farliga situationer, omedvetna om sin omgivning och oförmögna att reagera på lämpligt sätt.

Långsiktiga Konsekvenser: Nervskador och B12-vitaminbrist

Kronisk användning av N2O kan leda till allvarliga hälsoproblem. Ett av de mest oroande är nervskador som ett resultat av B12-vitaminbrist. Vitamin B12 spelar en avgörande roll i vårt nervsystem, och en brist kan leda till symtom som domningar, stickningar och andra neurologiska problem. Över tid kan dessa symtom bli permanenta om de inte åtgärdas.

Hjälp Finns Tillgänglig

Om du eller någon du känner kämpar med effekterna av N2O-missbruk är det viktigt att förstå att medicinsk hjälp finns tillgänglig. Läkare och vårdpersonal är rustade för att behandla konsekvenserna av N2O-missbruk. Oavsett hur generad eller ångerfull du kanske känner dig över situationen, finns medicinska yrkesverksamma där för att hjälpa till, inte för att döma. Den primära behandlingen för B12-vitaminbrist är enkel: B12-vitamininjektioner. Dessa kan snabbt återställa kroppens vitamin nivåer, lindra symtom och förhindra ytterligare nervskador. Dessutom är det avgörande att upprätthålla en kost rik på B12-vitamin.

Livsmedel som kött och mjölk är utmärkta källor till B12-vitamin. För dem som kanske inte får tillräckligt med B12 från sin kost rekommenderas dagliga vitamintillskott som ett tillägg.